Najveća plutajuća solarna farma na svetu otvorena u Kini

Razvoj obnovljivih izvora energije je sve važniji. Povećane potrebe za energijom i smanjenje fosilnih goriva zahteva povećanje količine energije iz obnovljivih izvora, kao što su solarna, energija vetra, vode…

Dobra vest je da neke od zemalja koje proizvode najviše zagađenja, ulažu dosta u razvoj obnovljivih resursa. Tako je druga najveća ekonomija sveta nedavno pustila u rad najveću plutajuću solarnu farmu na svetu. Mada, s’ obzirom na dinamiku ulaganja Kine u razvoj solarne energije, malo je verovatno da će farma nositi ovu titulu još dugo. Pogledajte ovo tehnološko čudo.

Read the rest of this entry »

Koliko automobili utiču na zagađenje vazduha?

Atmosfera je zagađena. Svi se slažu sa tim. U stvari, slagali se ili ne činjenica je da je celokupna Zemlja zagađena, a da su jedni od najvećih krivaca za zagađenje životne sredine i vazduha upravo izduvni gasovi iz automobila. Ipak na koji način utiču izduvni gasovi iz automobila na zagađenje vazduha, i u kolikoj se meri to zagađenje može pripisati baš automobilima kao motornim vozilima a ne i drugim vozilima sa motorom sa unutrašnjim sagoreanjem?

Za početak je dovoljno i da znate da su neki od najvećih zagađivača vazduha: fabrike sa sagorevanjem fosilnih goriva, ložionice, termoelektrane, automobilski i avionski saobraćaj i ostali. Evo odgovora, ali počnimo redom. Read the rest of this entry »

Zelene korporacije: Adidas

Zeleni logo adidasa

Zeleni logo adidasa

Više nego ikad je potrebna briga o našoj prirodnoj sredini. Više nego ikad ima korporacija koje o tome uopšte ne vode računa. Međutim, izuzeci postoje i zahvaljujući njima ima nade da će se stvari popraviti. Ti izuzeci su, takozvane, zelene korporacije, korporacije koje se trude da svojim radom ne utiču negativno na životnu sredinu, ili bar tvrde da se trude da ne uništavaju prirodu širom sveta.

Kako globalno zagrevanje uzima maha, a klimatske promene sve više izmiču kontroli, mnoge kompanije pokušavaju da postanu „environmentally friendly“, odnosno zelene. Oni koji podržavaju ovakve pokušaje kompanija tvrde da je mnogo ekonomičnije „postati zelen“ („go green“) nego nastaviti sa korišćenjem štetnih hemikalija koje uništavaju atmosferu. Jedna od takvih zelenih korporacija je i „Adidas“. Read the rest of this entry »

Cena struje i otvaranje tržišta

Cena struje i otvaranje tržištaJedan trend u poslovanju javnim dobrima danas jeste liberalizacija tržišta, tj. omogućavanje da se trguje energijom i energentima na berzi od strane Vlada ali i privatnih kompanija. Uz to treba dodati da će se i sami građani moći snabdevati električnom energijom proizvoljno, ne striktno od EPS-a, već kod povoljnijeg distributera. Ideja je slična današnjoj slici mobilnih operatera, kada u telekomunikacijama nemamo samo jednog već više kompanija koje se bore za svoje mesto pod suncem. Tako će biti i od 2015. godine kada se tržište otvori i kada struju ćemo uplaćivati na trafici, ili preko posebnih kartica. Šalu na stranu, ali biće više kompanija i moćićemo da biramo od koga i koliko struje ćemo kupiti. Ovo je dogovoreno sa članicama Energetske zajednice gde i zemlje Balkana spadaju, tako da će se morati to ispoštovati i pokrenuti najpre u oblasti industrijske struje a potom i u privatnoj potrošnji. Read the rest of this entry »

Poskupljenje struje i šansa za Zelenu energiju

Zelena Energija, Lafayette, ColoradoOvih dana nas je okupiralo vreme, zima je okovala celu severnu hemisferu, Srbija i ostali deo Balkana su gotovo paralisani. Toliko je snega napadalo da se i sama teška mehanizacija jedva probija do udaljenih mesta na planinama. Nekako je sušno leto zamenila jaka i snegovita zima koja se ne pamti već duži niz godina. Kao da se naljutilo globalno zagrevanje na planetu Zemlju što se njeni glavni stanovnik-čovek odmetnuo i počeo da narušava prirodnu sredinu. Da li je sve ovo posledica nebrige za životnu sredinu, da li je ekologija postala nebitna stanovnicima ove prelepe planete? Da li je vreme za zelenu energiju i njenu potpunu primenu ne bi li smo ublažili klimatske promene? Neka se oslušne vremenska prognoza meteorologa koja najavljuje u narednim godinama isto ovakvo vreme, vreme nedostataka hrane, vode i energije (svih njenih oblika).

Pored problema u samom kretanju i normalnom odvijanju života, pojavio se veliki problem nedostaka električne energije i velikog njenog uvoza, dok je cena energije-struje u vreme opšteg nedostaka jako nepovoljna. Prema tome, onaj ko je ima u budućnosti biće u poziciji da se slobodno ponaša i ne zavisi od drugih! Read the rest of this entry »

Zašto prodajemo energetske resurse?

energetski resursiVeć neko vreme se pojavljuju novinarski tekstovi o novim investicijama u oblasti energije, bez ijednog kritičkog  osvrta na trenutna dešavanja u energetici u svetu, a potom povezivanje sa našim okolnostima. Zašto?

Zarad toga, moramo pojasniti aktuelna dešavanja kao i shvatiti kao društvo da održivi razvoj, a još bolje samoodrživi razvoj neće uslediti ni iz čega, niti  preko noći magičnim štapićem! Sve ima svoje utemeljenje u trenutnim odlukama, strateškom pozicioniranju privrede na buduće izazove.

Razvijeni svet je postao ugled mnogim zemljama u tranziciji, mnoge traže načina da lepši i uređeniji život ostvare po njihovom principu. I Srbija, zemlja u tranziciji, pokušava da pređe taj bolan period ka razvijenom društvu i jakom privredom. Ali nešto nismo naučili iz svog tog napora, a to je da su resusrsi, kako obradivo zemljište i pijaća voda, tako ruda i energenti neizostavni, gradivni preduslov za to! Ovom prilikom težište stavljamo na energiju, kao motorne snage industrije i lagodnog života. Read the rest of this entry »

Podela ekologije i osnovni elementi ekološkog pristupa

Ekologija i ekosistemČlanak je napisan u saradnji sa SEO agencijom SeoExpert.rs.

Rekli smo da ima dosta definicija ekologije, a za naše potrebe spomenuli smo dve definicije. Uprkos njihovom velikom broju među njima postoji sličnost i to u pogledu sledećih elemenata za koje bi smo mogli reći da čine osnovu svakog ekološkog određenja. Ti elementi su sledeći: živa bića, sredina (okolina), međusobni uticaji živih bića u sredini, kao i odnos živih bića i okoline.

Svako određenje koje nebi sadržalo ove elemente nebi bilo potpuno ekološko. Ove elemente mora sadržavati svaka ekologija u svom pristupu i oni čine njeno polazište. Savremena ekološka shavatanja podrazumijevaju ovakvu osnovu na koju nadovezuju multidisciplinarni pristup. Potreba nadovezivanja je usled činjenice da je priroda organizirana stupnjevito, u strukturama. Zato se živi sistemi mogu proučavati na različitim nivoima složenosti, a to mogu biti: biomolekule, ćelije, tkiva, organski sistemi, jedinke, itd. Pored ove složenosti valja istaći da se fokus u ekološkim ispitivanjima usmerava najviše na složenije biološke sisteme, dok se ovim manje složenim više bavi biologija, ili biohemija. O odnosu ekologije i biologije rećićemo nešto malo kasnije. Read the rest of this entry »

Ekologija i njena predmetna odredjenost

EkologijaEtimolološki promatrano pojam Ekologija nastaje od dvie starogrčke reči, oikos – dom, stanište, habitat i logos – uopšteno, zakon, reč, govor, u ovom smislu jedan naučni govor koji pokušava da pronikne u određene zakone i njihovu međusobnu povezanost. Najčešće se navodi da je ovaj pojam prvi upotrebio nemački biolog ili preciznije zoolog, Ernest Hekel 1866. u knjizi „Prirodna istorija stvaranja (Natural History of Creation)“. On definiše ekologiju kao disciplinu koja podrazumeva odnos živih organizama u dva pravca: prema njihovom organskom i neorganskom okruženju. Treba reći i to da se E. Hekel više bavio kao zoolog istraživanjem odnosa između životinskih vrsta i njihove organske i neorganske prirode. U tom smislu ova definicija svakako može poslužiti ali ne i da razjasni sam pojam ekologije, pogotovu ne onako kako se ona danas određuje.

Definicije su od izuzetnog značaja, pogotovu je nauka prinuđena da definiše i precizno određuje pojmove vršeći time njihovo strogo fiksiranje. Ovaj tekst međutim neće imati za cilj da po svaku cenu fiksira pojam ekologije, ali će imati za cilj da taj pojam eksplicira, ili da ga što bolje objasni i prikaže. Read the rest of this entry »

Socijalna cena struje ili nešta drugo?

socijalna cena elektricne energijeOvih dana se počinju pojavljivati tekstovi o najavi neophodnosti povećanja cene struje u Srbiji, a još nije prošlo ni godinu dana od prethodnog. Podsećanja radi, poslednje poskupljenje se desilo 1. Aprila 2011. takođe sa napomenom da je u pitanju približavanje vrednosti sa zemljema u okruženju, ali da socijalna cena struje ostaje na snazi. Intersantno je pojavljivanje tekstova-”ekspertiza” u periodu kada su svi naši resursi elektroprivrede upošljeni maksimalno, da su čak remontovani delovi termoelektrana premašili za dvocifreni broj godišnji plan u proizvodnji. I kao po automatizmu, na žalost, uvozi se svake zime nedostatak u potraživanju. Da li je to rešenje za duži period?! Da li će bitienergije za dolazeće hladne mesece? Sve hidroelektrane su na biološkom minimumu, cena uglja skače, mazuta takođe. Čak je i gospodin  Vensan Dežer (šef delegacije EU za Srbiju) upozorio na ograničene mogućnosti i na rasipanje energije, i da će se morati razmišljati o zelenoj energiji kao pouzdanoj alternativi. Ali i ostale zemlje ex-Jugoslavije dele istu sudbinu. Read the rest of this entry »

Da li je ovo Energetska strategija u Srbiji?

solarna elektrana

Pre nekoliko dana je objavljena vest da će se graditi nešto lepo i korisno na polju zelene energije, a to je solarna elektrana na jugu Srbije. Međutim vest je još veća i značajnija jer se pominju ogromna novčana sredstva koja će biti namenjena investiciji i “razvoju?” Juga. Da samo napomenemo da države na Balkanu itekako su se opredelile za korišćenje obnovljivih izvora energije, i da će na tome u mnogome bazirati svoj dalji strateški plan u daljem razvoju energetike. Kada se pročitaju naslovi dobija se dojam neprikosnovenog i svetskog lidera na polju solarne energije. Pogledajte:  “U solarni park 3 mlrd. $”, “Srbija će imati najveći solarni park na svetu!”, itd. Lepo su to preneli mediji ali nešto je tu nešto nama zapalo za oko, na žalost!

  Read the rest of this entry »